Hideko Kobayashi
 
http://www.violissimo.comhttp://www.violissimo.comhttp://www.violissimo.comshapeimage_2_link_0

Foto: Kohsei Yoshida